Aston Martin

Aston Martin

Het legendarische merk Aston Martin is sinds 1987 in handen van Ford, dat
ook eigenaar is van Jaguar.
Sinds de produktie van de eerste Aston Martin zijn er niet meer dan 13.000
stuks gebouwd. Exclusiviteit is dus gegarandeerd, al is de produktie wel
uitgebreid tot 700 stuks per jaar, terwijl er in 1992 slechts 66 Astons
werden gebouwd.
Op de videobeelden zijn beelden van de assemblage te zien, net als beelden
van verschillende rijdende modellen.