Carburateur

Op slechts enkele uitzonderingen na wordt in motorvoertuigen vloeibare brandstof gebruikt.

Deze brandstof moet onder toevoering van zuurstof omgezet worden in een ontsteekbare en brandbare brandstof.

De verdamping en menging van de brandstof met lucht worden traditioneel verzorgd door de carburateur in verbinding met de inlaatbuis of bij moderne motoren door een inspuitsysteem.

Mengels carburateur

Onafhankelijk van het feit, hoe het mengsel wordt bereid, is de juiste mengverhouding belangrijk voor het vermogen en de werking van de motor. In theorie heeft men voor de volledige verbranding van 1 kg brandstof (dit komt overeen met ongeveer 1,4 l) 14,7 kg lucht nodig. Wanneer de hoeveelheid lucht kleiner is, spreekt men van een rijk mengsel, wanneer er meer lucht aanwezig is, spreekt men van een arm mengsel Het grootste motorvermogen en een onberispelijk stationair lopen met goede overgangen krijgt men bij een rijk mengsel. De motor werkt het meest economisch met een arm mengsel.

Bij het starten slaat een deel van de brandstof neer op de koude wanden van de zuigbuis en de cilinder. Door het startsysteem moet er dus een rijk mengsel worden klaargemaakt.

Wat is nou de taak van een carburateur?

De voornaamste taak van de carburateur bestaat eruit, de brandstof te vernevelen, te verdampen en met lucht te vermengen. Verder moet er altijd de op dat moment benodigde hoeveelheid van het lucht-brandstofmengsel ter beschikking staan en de samenstelling van het mengsel (rijk / arm) aan de bedrijfstoestand van de motor worden aangepast.

Tijdens de inlaatslag van de zuiger wordt door de carburateur lucht aangezogen. De lucht stroomt door een zuigbuis, die plaatselijk een vernauwing (venturi) heeft.

Overeenkomstig de wetten van de stromingsleer stijgt op deze plaats de stromingssnelheid en ontstaat er daardoor een onderdruk.
Precies op deze plaats bevindt zich nu de hoofdsproeierpijp, waaruit door de drukverschillen de brandstof in de zuigbuis belandt.

Daar wordt de brandstof door de luchtstroom meegesleurd, verneveld en er ontstaat een vermenging. De mengselhoeveelheid wordt geregeld door de smoorklep. De samenstelling en de hoeveelheid van dit mengsel zijn van invloed op het motorvermogen en het toerental.
Gelijktijdig met de verneveling vindt de verdamping plaats, die door de voorverwarmde aangezogen lucht en de onderdruk wordt ondersteund. Zoals bekend vindt de overgang van de vloeibare in de gasvormige toestand pas bij de zogenoemde kooktemperatuur plaats, die nu dus bij een lagere druk ligt.
Men onderscheidt verschillende constructiewijzen van carburateurs, met als criterium hun constructie en het aantal functies:
Op basis van de stromingsrichting van het mengsel onderscheidt men:
-

valstroomcarburateur

Het mengsel valt in de richting van de zwaartekracht in de cilinder
-

vlakstroomcarburateur

De lucht of het mengsel stromen horizontaal door de carburateur, daardoor kan de bouwhoogte van de motor laag worden gehouden.
-

schuinstroomcarburateur

Lucht en mengsel stromen schuin naar beneden. Ook hier kan de motor laag worden gehouden.

Op basis van aantal en functie van de aanzuigbuizen:

- enkelvoudige carburateur voor één aanzuigbuis
- dubbele carburateur voor gescheiden aanzuigbuizen
- registercarburateur met na elkaar opengaande trappen
- constant-vacuümcarburateur met veranderlijke venturi en nagenoeg constante onderdruk ten behoeve van de het aanzuigen van de brandstof
- schuifcarburatuer (carburateur voor een motorfiets)

Afgezien van deze onderverdeling bestaat elke carburateur uit carburateurhuis en het carburateurdeksel, waarin de volgende inrichtingen zijn ondergebracht:

- vlotter
- startsysteem
- stationair systeem met overgangsregeling
- hoofdsproeiersysteem
- acceleratie-systeem
- verrijkingssysteem

Carburateur afstellen

Dit mag alleen worden gedaan nadat de motor is gecontroleerd op eventuele mechanische, vacuüm, of elektrische problemen die de manier waarop de motor loopt kan van invloed zijn. Vergeet niet, uitsluitend na controle voor mechanische, vacuüm, of elektrische problemen eerst!! De transmissie moet in neutraal en trek de handrem aan. Alle accessoires worden uitgeschakeld. Raadpleeg de onder de motorkap de sticker, controleer dan het ontstekingstijdstip

Carburateur schoonmaken

Een carburateur is een cruciaal onderdeel van de motor elke auto. Het wordt gebruikt om gas en lucht te mengen, helpen het verbrandingsproces. Delen hiervan kunnen worden besmet door allerlei milieu vuiligheid, zoals vuil, gras of zelfs kleine stokjes. Het is belangrijk voor een autobezitter te reinigen en regelmatig aan te passen aan de carburateurs een motorfuncties zo efficient mogelijk te waarborgen.

Carburateur reiniger

Kenmerken en voordelen:

Een carburateur en choke-reiniger zijn ontworpen om de prestaties te maximaliseren.

  • Toepassingen zijn onder andere automatische chokes, Carburateurcomponenten, carterventilatie element, en uitlaatgas recycling ventiel
  • Een allesreiniger voor niet-gelakte oppervlakken
  • Kan gebruikt worden op warmte risers, intake delen, positieve carter ventilatiesysteem met inbegrip van PCV-klep
  • Voldoet aan alle staats-en federale VOC regelgeving